Sawubona

Wie zijn wij

Workshop Intuïtief Kaarten leggen

Prijs per persoon: 22 euro (maximaal 6 personen)

Inclusief: Kaartdeck ter waarde van 25 euro

Dagdeel training van 10:00 tot 14:00

Inclusief drankjes en een Organo koffie/thee/chocolademelk en een vegan home made soep

 In deze workshop staat werken vanuit je intuïtie centraal en leer je de kaarten kennen en begrijpen. Tevens zul je leren kaarten te leggen voor anderen. Verder geven we je de tools hoe met de engelen te communiceren.

Waarom kaarten leggen?

Kaarten volgen de energie en brengen inzicht in jezelf en je intuïtieve gaven en zijn daardoor een verrijking wanneer je wilt groeien in bewustzijn. Deze kaarten zijn in staat om op een heldere manier antwoorden te geven op vragen over het leven, het verleden, heden en de toekomst. Het leggen van de kaarten kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen en het vinden van de juiste richting in het leven.

Wat leer je tijdens deze workshop:

Je leert werken vanuit je gevoel en intuïtie, en hoe je jouw persoonlijke gevoelens en interpretaties bij de kaarten kunt gebruiken om betere readings te geven. Naast het werken vanuit je intuïtie komen ook de kaartbetekenissen en de diepere betekenissen van de kaarten uitgebreid aan bod. Zo ga je steeds weer op een natuurlijke manier ervaren hoe je de kaarten juist kunt interpreteren vanuit je eigen wijsheid. Daardoor ga je steeds sneller verbanden leggen tussen de kaarten waaruit een thema ontstaat om daar vervolgens bewustwording uit te halen.

Voor wie is deze workshop?

Iedereen is welkom bij Intuïtieve Ontwikkeling & Kaartleggen. Ook als je alleen nieuwsgierig bent en benieuwd bent naar wat de kaarten je te vertellen hebben.

In ieder geval is dit voor jou als je…

 • Meer op je intuïtie wilt vertrouwen
 • Je leeggezogen voelt door je omgeving
 • Persoonlijk en spiritueel wilt ontwaken en ontwikkelen
 • Van je kwetsbaarheid je kracht wilt maken
 • Op zoek bent naar de zin van het leven
 • Vastgeroeste patronen wilt doorbreken
 • Met je talenten en kwaliteiten aan de slag wilt
 • Wilt begrijpen waarom mensen op je reageren zoals ze reageren
 • Je eigenwaarde wilt versterken
 • Je gelukkiger wilt voelen
 • Het gevoel hebt dat je gevoelsmatig vastzit

Liefs

Carmen & Tamara 


1 day workshop intuitive development and card reading

Price per person: 22 euro (maximum 6 persons)

Including: Card deck worth 25 euros

Half day training from 10:00 to 14:00

Includes drinks and an Organo coffee/tea/chocolate milk and a vegan home made soup

 In this workshop, working from your intuition is key and you get to know and understand how to interpret the cards. You will also learn to read cards for others. Furthermore, we give you the tools how to communicate with the angels.

Why read cards?

Cards follow the energy and bring insight into yourself and your intuitive skills and are therefore an enrichment when you want to grow in consciousness. These cards are able to provide clear answers to questions about life, the past, present and the future. Reading cards can help in making important decisions and finding the right direction in life.

What you will learn during this workshop:

You learn to work from your feelings and intuition, and how you can use your personal feelings and interpretations with the cards to give better readings. In addition to working from your intuition, the meaning and the deeper meanings of the cards are also extensively discussed. This way you will experience again and again in a natural way how you can interpret the cards correctly from your own wisdom.
As a result, you will make connections between the cards from which a theme arises faster and then raise awareness from them.

Who is this workshop for?

Everyone is welcome at Intuitive Development & Card reading. Even if you are only curious about what the cards have to tell you.

In any case, this is for you if you…

• Want to trust your intuition more
• You feel drained by your surroundings
• Personally and spiritually want to awaken and develop
• Want to turn your vulnerability into your strength
• Are looking for the meaning of life
• Want to break through entrenched patterns
• Want to work with your talents and qualities
• Want to understand why people react to you the way they do
• Want to strengthen your self-esteem
• You want to feel happier
Feel like you’re stuck

Love,

Carmen & Tamara 

 • Date : 08 okt 2023
 • Time : 11:00 - 14:00 (Europe/Amsterdam)
 • Venue : Rotterdamsedijk 254 D, Schiedam

Registration Deadline Expired!!